یک قاضي طالبان درفاریاب کشته شد

17 Dec 2018

۲۶ قوس ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری چاپار، بر اثر ضربات قواي هوایي بالاي یک قرارگاه طالبان در فاریاب قاضي عبدالرسول فیروزه‌ي قاضي طالبان براي ولسوالي دولت آباد این ولایت همراه با شش تن از افراد تحت امرش کشته وسه تن دیگر شان زخم برداشته اند.

عبدالکریم یورش سخنگوي پولیس فاریاب مي گوید، که این قرارگاه طالبان زمانی مورد آماج قرار گرفت که گروپ تحت امر قاضی عبدالرسول میخواستند، حین عبور کاروان اکمالاتی نیروهاي امنیتي و دفاعي را مورد حمله قرار بدهند

وی گفت، که پس از کشف قرار گاه طالبان وشکار طیارات بی سرنشین قواي ناتو ۷ طالب بشمول قاضي شان کشته، ۳ تن دیگر زخمي ویک‌ مخفیگاه طالبان با چندین میل سلاح وچند عراده واسطه نقلیه آنها تخریب واز بین رفته است.

طبق یک خبر دیگر براثر ضربات قواي هوایي بالاي یکي از قرارگاه هاي طالبان در قریه چهارشانغو، درولسوالی دولت آباد فاریاب ۴ طالب کشته و ۱ تن دیگر شان زخم برداشته است.

طالبان تاحال در پیوند به کشته وزخمي شدن افراد شان در پي حملات هوایي درولسوالی دولت آباد با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.

فیروز – غفوري – خبرگزاري چاپار – فاریابSkip to toolbar