موتر امان‌ الله خان به موزیم ملی سپرده شد

17 Dec 2018

۲۶ قوس ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری چاپار به نقل از دید ،موتر رولز رویس شاه امان‌ الله خان که در زمان جنگ‌ های تنظیمی از سوی دولت اسلامی به پنجشیر انتقال یافته بود، روز دو شنبه ( ۲۶ قوس) به موزیم ملی سپرده شد.

موتر رولز رویس شاه امان‌الله خان که در زمان جنگ‌های داخلی و تعطیل شدن موزیم ملی اول در شمال کابل و سپس در پنجشیر نگهداری می‌شد، به موزیم ملی سپرده شد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در این مورد گفت: این موتر جز‌ء آثار ملی افغانستان است و جای آن موزیم ملی می‌ باشد.

این موتر که میان سال‌ های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹ میلادی توسط شاه ‌امان‌الله خان استفاده می‌شد، نوع رولز رویس ساخت کمپنی آستون برنس انگلستان است.

گفتنی است که قاچاقبران قصد قاچاق آن را به پاکستان داشتند که از سوی دولت اسلامی مجاهدین شناسایی و ضبط شده و نگهداری شد.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar