یک ولسوال نام نهاد گروه طالبان درجوزجان کشته شد

15 Dec 2018

۲۴ قوس ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری چاپار ،مقام های امنیتی در زون شمال کشور می گوید، که درنتیجه حملات هوایی نیروهای امنیتی کشور در ولایت جوزجان وکندز به گروه طالبان تلفات سنگین وارد شده است.

جگرن محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی ۲۰۸ شاهین می گوید، که قاری رسول ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی فیض آباد جوزجان درنتیجه حملات قوای هوایی باچهار تن از افرادش تحت امرش کشته شده است.

وی همچنان  گفت :در نتیجه حملات هوایی یک عراده واسطه سراچه وپنج میل سلاح پیکا وکلاشنکوف مربوط قاری رسول وافرداش نیز تخریب وازبین رفته است.

سخنگوی قول اردوی ۲۰۹  شاهین می افزاید، که کرامت فرمانده کلیدی گروه طالبان درساحه آق تپه ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز با دو تن از افرادش کشته و سه دیگرشان زخم برداشته اند.

گروه طالبان تاحال در پیوند به کشته وزخمی شدن افراد شان در ولایات کندز وجوزجان با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar