۲۰ نیروی اردوی ملی درهرات بدست طالبان اسیر شدند

7 Dec 2018

۱۶ قوس ۱۳۹۷

مقام های محلی در هرات می گویند که بر اثر حمله ناگهانی طالبان در هرات 14 سرباز اردو کشته و 20 تن دیگر اسیر شدند.

سخنگوی والی هرات می‌گوید که طالبان پس از این حمله خونین، بیست سرباز دیگر را با خود برده‌اند.

مقامات ولایت هرات تائید می‌کنند که 14 سرباز اردو در یک حمله طالبان در ولسوالی شیندند این ولایت جان باختند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید طالبان پس از حمله بر یک قرارگاه اردو، بیست سرباز دیگر را با خود برده‌اند.

او گفت که این قرارگاه اردو به دست طالبان سقوط کرده است.
به گفتۀ او، طالبان سلاح و مهمات این قرارگاه ارتش را که شامل تانک‌های هاموی و سلاح‌های سبک و سنگین می‌شوند، با خود برده اند.

وزارت دفاع ملی تاکنون در این باره چیزی نگفته است.Skip to toolbar